194

Kongeovn fra 1905.

Restaurert for kunde i Gudbrandsdalen