166

Laxevaags Værk

Kundeovn fra Sogndal  

-  Et restaureringsoppdrag  på en innelukket kokeovn fra Laksevågs verk