161

Kværner Bruk nr 52. Høyde 170,

avstand fra gulv til underkant rør 135.

Diameter i brennkammeret 37cm.

Den nederste døra har glass.

 
Pris 12.000.-