155

Ferdige restaurerte produkter 

klar for levering til kunder