153

Drammen Jernstøperi

Dette er en ovn som det sto mye av på bedehus og skoler.

Den er preget av Norsk treskjæring 

og her ser dere tydelig akantusroser.