142

Peis nr 1 

fra Eidsfoss Jernværk

 

Denne ble laget på mist 3 verk, 

og er en utrolig vakker sak.

Pris 12-15.000 etter tilstand.