131

131

Dette er en 

S°yneovn, 

tegnet og modellert av 

Ola S°yne fra 

Vang i Valdres