122

 

Gjøvik Bruk nr 1.

 

etasjeovn som er meget dekorativ 

- og har en utroligvarme effekt. 

Produsert ved flere værk

Pris 12-14.000 kr.